Knygos apie Kun. A.Lipniūną

Kun. Alfonsas Lipniūnas
Visa knyga yra tinklapyje - galite ją atsisiųsti ir skaityti.
Atsiminimų rinkinys, fotografuotinis leidimas.
Redaktorė: S. Vanagaitė - Petersonienė, išleista 1989 metais.
Originalą išleido Švėkšniškių draugija (JAV)
Spausdino „Draugo“ spaustuvė 1985 metais.

Kun. Alfonsas Lipniūnas
Visa knyga yra tinklapyje - galite ją atsisiųsti ir skaityti.
Autoriai: Monsinjoras Juozapas Antanavičius, Romualda Gasparaitytė.
Knyga skirta kunigo Alfonso Lipniūno 90-osioms gimimo ir 50-osioms mirties metinėms.
Išleista 1995 m. Vilniuje.

Ksiądz Alfonsas Lipniūnas
Autoriai: Monsinjoras Juozapas Antanavičius, Romualda Gasparaitytė, Elžbieta Grot.
Knyga skirta kun. Alfonso Lipniūno 97-osioms gimimo ir 57-osioms mirties metinėms (lenkų kalba)
Išleista 2002 m., Gdynėje (Lenkija)

Kamino šešėlyje
Tinklapyje yra keli knygos puslapiai, kuriuose pasakojama apie kun. A.Lipniūną - skaitykite čia.
Autorius: Vladislovas Telksnys